Reinertsen finns inte längre på denna adress. Surfa in på akersolutions.com i stället.

Konsult & entreprenad

Mindre konsultfirmor för små projekt

Det finns en hel del mindre konsultfirmor som erbjuder rådgivning och entreprenad inom bygg, installation, arkitektur, energi och infrastruktur m.m, ofta är dessa specialiserade på en eller möjligen två fält. Sedan finns det några gigantbolag som byggt sig ett internationellt namn och som många gånger erbjuder tjänster inom alla fält och ofta till projekt modell större.

Storföretag

Det finns ju helt klart projekt i varierad storlek. För en privatperson kanske det kan kännas som ett stort projekt att t ex totalrenovera badrummet, eller installera bergvärme, men i förhållande till de stora satsningar som kommunerna, eller rent av staten genomför så är de rena barnleken. Ju mer omfattande ett projekt är, desto fler variabler finns och desto noggrannare måste man vara i sitt genomförande. Det är därför det finns stora konsult och entreprenadfirmor att anlita, som har kompetens, verktyg och mankraft nog att genomföra stora bygg-, energi och infrastrukturprojekt.

Öresundsbron

Ett av de större byggprojekt som genomförts i Sverige på senare år är Öresundsbron. Öresundsbron är en av världens längsta broar och förenar Sverige med Danmark via städerna Malmö och Köpenhamn. Efter uppförandet av denna bro har en helt ny region vuxit fram, nämligen Öresundsregionen. Man får en inblick i vilken otrolig process det är att få logistiken att fungera kring ett sådant här bygge. 

Slussen i Stockholm

Ett annat stort projekt är på gång i Stockholm och det är ombygget av Slussen. Man ville i första hand göra en ny sträckning av E4 förbifart, men beslutade att göra mycket mer än så. Under arbetets gång har man stött på omfattande arkeologiska fynd som i viss mån förhalat arbetsplanen. Mer om Slussenbygget kan man se i klippet nedan. 

 Badrumsrenoveringar Stockholm