REINERTSEN deltar i Kystverkets miljöprojekt för U-864

Kystverket har tecknat avtal med REINERTSEN. Avtalet innebär att REINERTSEN är Kystverkets representanter ombord på två fartyg som entreprenören, Van Oord, använder i samband med stödfyllningsprocessen av U-864. 

REINERTSENs uppdrag inkluderar även att säkerställa så att Kystverket får korrekt information, ge tekniska bedömningar under processen samt se till så att förfrågningsunderlaget i avtalet mellan Kystverket och Van Oord följs. REINERTSENS projektdel utförs av personal från våra kontor i Trondheim och Stockholm. Arbetet startades i början av maj och beräknas vara klart i mitten av sommaren.

Det tyska ubåtsvraket U-864 ligger på 150 meters djup utanför Fedje i Hordaland, Norge. Ubåten blev torpederad av den brittiska ubåten HMS ”Venturer” den 9 februari 1945 och lokaliserades av det norska sjöförsvaret 2003. 30 000 kvadratmeter runtom vraket är idag förorenat av kvicksilver som ubåten var lastad med. Därför skall det nu byggas en stödfyllning för att säkra havsbotten i området så att det fortsatta arbetet med vraket kan ske utan risk för ras och ytterligare spridning av kvicksilver.

Följ gärna projektet på Kystverkets Facebooksida för U-864: https://www.facebook.com/u864fedje/

/Jonas Loberg, REINERTSEN Projektkoordinator U-864


20160524_u864_reab
Bild: Kystverket
REINERTSEN deltar i Kystverkets miljöprojekt för U-864
REINERTSEN deltar i Kystverkets miljöprojekt för U-864

Design: HK, CMS: Wondercode