INOVYN har tilldelat REINERTSEN ett EPCM-kontrakt för konvertering av klorfabrik

INOVYN har nyligen tilldelat REINERTSEN ett EPCM-kontrakt för att konvertera klorfabriken i Stenungsund till membranteknik. Projekteringen har påbörjats och driftstarten av den nya anläggningen är planerad till december 2017. Projektet kommer att involvera 40-50 ingenjörer från REINERTSEN.

INOVYN har nyligen tilldelat REINERTSEN ett EPCM-kontrakt för att konvertera klorfabriken i Stenungsund från kvicksilvermetoden till en miljövänlig och modern membranteknik. Projektet omfattar sju nya processteg samt ombyggnader i befintlig anläggning. REINERTSEN har redan påbörjat projekteringen och den nya anläggningen skall sättas i drift under december 2017. Totalt kommer ca 60 personer att vara involverade i projektet. I projektgruppen ingår 40-50 ingenjörer från REINERTSEN samt INOVYNs projektledning. För att få korta beslutsvägar och ett nära samarbete kommer samtliga i projektgruppen att vara placerade på REINERTSENs kontor i Stenungsund.

REINERTSEN har tidigare arbetat med flertalet projekt på INOVYN i Stenungsund och har därför god kännedom om företaget och arbetsplatsen.

– Vi är mycket glada och stolta över att INOVYN har gett oss förtroendet i detta uppdrag. Det är extra roligt att INOVYN har valt en svensk och lokal leverantör. Detta borgar för att både kompetens och kännedom om fabriken stannar kvar i Stenungsund även efter projektets genomförande, säger Thomas Johansson, VD för REINERTSEN Sverige AB.

INOVYN är Europas ledande lut- och PVC-producent med fabriker i Belgien, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Norge och Sverige. På fabriken i Stenungsund baseras klorproduktionen idag på kvicksilverteknologi som nu kommer att fasas ut enligt krav i europeisk lagstiftning.

REINERTSEN Sverige AB är en del av REINERTSEN AS, ett familjeägt teknikkonsultföretag som startades i Norge 1946. REINERTSEN är en ledande tjänsteleverantör inom processindustri, energi och offshore. Företaget har funnits i Sverige sedan 1990 och har idag en mycket erfaren och kompetenskraftig organisation på ca 120 personer som arbetar med studier i olika faser och genomförandeprojekt.

För mer information kontakta: 
Thomas Johansson
VD, REINERTSEN Sverige AB 
Tel: 0706-30 61 40
Email: thomas.johansson@reinertsen.com

inovyn_stenungsund_hemsidan_2
Bildkälla: INOVYN
INOVYNs klofabrik i Stenungsund.
INOVYNs klofabrik i Stenungsund.

Design: HK, CMS: Wondercode